Business Class

De business class is speciaal ingericht voor ondernemers en investeerders. Binnen deze categorie kunnen zij zich, op basis van de behaalde resultaten in het land van herkomst, kwalificeren voor een visum binnen de business class. Bij beoordeling van de visumkansen wordt er gekeken naar de behaalde resultaten in de afgelopen vier jaren.

De aanvraagprocedure voor permanente visa binnen deze categorie is onderverdeeld in twee afzonderlijke stappen. In de eerste instantie wordt er een vierjarig visum aangevraagd. Op het moment dat de vestiging van een bedrijf in Australië is gerealiseerd kan dit visum worden omgezet in een permanent visum. Deze visumcategorie is tevens onderverdeeld in verschillende visa.

Niet alleen ondernemers en investeerders behoren tot de business class. Ook voor gepensioneerden is er een visumcategorie ingericht binnen de business class. Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over de ‘retirement visa’

Business owner visum

 • U bent jonger dan 55 jaar
 • U beschikt over een sponsorship van een Australische staat of ‘territory’
 • In twee van de laatste vier jaren, aansluitend aan de visumaanvraag,  heeft uw bedrijf een minimale omzet van AU$ 500.000 gedraaid
 • U bent voor tenminste 30% eigenaar van het bedrijf
 • U heeft een eigen vermogen van AU$ 800.000 en dit vermogen is beschikbaar voor investering in Australië, binnen de eerste twee jaar

Investor visum

 • U bent jonger dan 55 jaar
 • U beschikt over een sponsorship van een Australische staat of ‘territory’
 • U heeft minimaal drie jaren ervaring in het managen van een bedrijf of u beheert een substantiële investering
 • In tenminste één van de laatste vijf jaren:
  • Bent u direct betrokken geweest bij het managen van een bedrijf waarin u een eigendom had van minimaal 10% van de waarde van het desbetreffende bedrijf. Of;
  • Bent u direct betrokken geweest bij het managen van uw investeringen waarvaan de totale waarde minimaal AU$ 1.500.000 bedroeg
 • Uw eigen vermogen bedroeg in de laatste twee jaren voorafgaand aan de visumaanvraag minimaal AU$ 2.250.000
 • U heeft een ‘Designated Investment’ van tenminste AU$ 1.500.000 gedaan op het moment dat het visum wordt afgegeven

Naast bovenstaande eisen geldt dat u voldoende punten dient te scoren in de puntentelling van Australië. Er kunnen punten gescoord worden voor verschillende onderdelen. Denk hierbij aan:

 • Leeftijd
 • Kwalificaties en werkervaring
 • Kennis van de Engelse taal
 • Eigen vermogen, omzet en innovatie

Business talent visum

Voor getalenteerde ondernemers is het ‘business talent visum’ ingericht. Dit visum is het enige visum in de business categorie dat direct leidt tot een permanent visum. De eisen voor dit permanente visum zijn als volgt:

 • U bent jonger dan 55 jaar
 • Uw eigen vermogen in het bedrijf was tenminste AU$ 400.000 in minimaal twee van de laatste vier jaren voorafgaand aan de visumaanvraag
 • Uw bedrijf heeft een minimale omzet van AU$3.000.000 gedraaid in twee van de laatste vier jaar aansluitend aan uw visumaanvraag
 • U bent voor tenminste 30% eigenaar van het bedrijf
 • U heeft een eigen vermogen van AU$1.500.000 en dit bedrag is beschikbaar voor investering in Australië, binnen twee jaren

Naast alle genoemde eisen met betrekking tot uw vermogen moet iedereen binnen de visumaanvraag medisch gekeurd worden en er moet een bewijs van goed gedrag aangeleverd worden (voor personen vanaf 16 jaar).

Mocht u na het lezen van bovenstaande informatie tot de conclusie komen dat u niet aan de eisen voldoet voor een visum in de business categorie, dan kan het zo zijn dat u aan de hand van uw diploma’s en werkervaring wel kansen heeft voor een visum binnen de ‘skilled migrant categorie’

Wenst u een indicatie van uw visumkansen binnen de ‘business class’? Vul vrijblijvend de visumcheck in! Wij zullen een beoordeling van uw visumkansen opstellen en u voorzien van een passend advies.

Retirement visum

Deze visumcategorie bestaat uit twee verschillende visa. Het ‘reguliere’ visum is enkel aan te vragen voor mensen die reeds beschikken over een (tijdelijk) retirement visum en ditzelfde visum wensen te verlengen voor tien jaren. Daarnaast kan dit visum worden aanvraagt door mensen van wie het vorige retirement visum is verlopen, maar die het visum graag opnieuw zouden willen aanvragen. Om aanspraak te kunnen maken op een visum in de laatst genoemde situatie mag u geen ander Australisch visum gehad hebben, sinds het verlopen van uw visum.

Heeft u niet eerder een retirement visum gehad en/of aangevraagd, dan kunt u in aanmerking komen voor een ‘Investor Retirement visum’.

Investor Retirement visum

 • U bent ouder dan 55 jaar
 • U heeft geen kinderen die financieel afhankelijk zijn van u
 • U beschikt over een sponsorship van een Australische staat of ‘territory’ (De Australian Capital Territory biedt geen sponsorships aan voor deze visumcategorie)
 • U heeft een minimaal eigen vermogen van:
  • AU$ 1.000.000 wanneer u zich wenst te vestigen in regionaal Australië. Van het genoemde bedrag dient u AU$ 500.000 te investeren in de staat of ‘territory’ die u sponsort
  • AU$ 1.500.000 wanneer u zich niet wenst te vestigen in regionaal Australië. In dit geval moet u AU$ 750.000 investeren in de staat of ‘territory’ die u sponsort
 • U en uw partner hebben een gezamenlijk, jaarlijks inkomen van minimaal:
  • AU$ 50.000 wanneer u zich wenst te vestigen in regionaal Australië
  • AU$ 65.000 wanneer u zich niet wenst te vestigen in regionaal Australië
 • U en uw partner hebben zijn verzekerd voor alle medische kosten gedurende uw verblijf in Australië
 • U heeft een medische keuring ondergaan en u heeft een bewijs van goed gedrag aangeleverd

Op basis van dit visum is het toegestaan om maximaal 40 uren per veertien dagen te werken. Het visum is geldig voor een periode van vier jaren en leidt niet tot een permanent visum. Na vier jaar kunt u het visum iedere keer met vier jaren verlengen. Om deze verlenging te kunnen krijgen moet u opnieuw aantonen dat u aan bovenstaande eisen kunt voldoen. De investering die gedaan moet worden, wordt echter verlaagd. Wanneer u zich heeft gevestigd in regionaal gebied wordt het bedrag voor investering AU$ 250.000. Heeft u zich niet gevestigd in regionaal gebied dan wordt dit bedrag AU$ 500.000.