Employer Sponsored

< Terug

De Employer Sponsored visumcategorie is speciaal ingericht voor mensen met een werkgever in Australië, of voor mensen die door de huidige werkgever worden uitgezonden naar Australië. Net als in de skilled migrant categorie is ook de employer sponsored visumcategorie onderverdeeld in verschillende visa met ieder eigen eisen en condities.

Niet alleen u als kandidaat dient aan verschillende te voldoen, ook de werkgever moet door een beoordelingsproces bij de Australische immigratiedienst (Department of Immigration and Border Protection). Zowel het bedrijf als de aangeboden functie worden getoetst aan de hand van verschillende vastgestelde eisen. Hierbij is het van groot belang dat u als buitenlandse kandidaat van meerwaarde bent voor de onderneming ten opzichte van een Australische kandidaat.

Naast een beroep op de beroepenlijst en een goedgekeurd werkaanbod zijn er verschillende factoren die uiteindelijk bepalen voor welk visum binnen deze categorie u in aanmerking kunt komen. Onderstaand treft u een overzicht van de verschillende visa binnen de employer sponsored categorie en de eisen die iedere subclass kent.

Werkgever gesponsord visum

Het werkgever gesponsorde visum is voor skilled workers met een werkgever gevestigd in Australië. Het proces van deze visumcategorie is in basis gelijk aan een visumprocedure binnen de skilled worker categorie. Dit visum betreft een permanent visum waarbij u aan de volgende eisen dient te kunnen voldoen:

  • Uw beroep staat op de beroepenlijst
  • U voldoet aan de eisen van de desbetreffende beoordelingsinstantie met betrekking tot werkervaring en kwalificaties en u hebt een positieve beoordeling van skills
  • Goede kennis van de Engelse taal
  • Ouder dan 18 jaar en jonger dan 45 jaar

Regionaal gesponsord visum

Het regionaal gesponsorde visum betreft een permanent visum waarbij u beschikt over een werkaanbod, afgegeven door een Australische werkgever gevestigd in regionaal Australië. Om voor een visum binnen deze categorie in aanmerking te kunnen komen dient u aan de volgende eisen te kunnen voldoen:

  • Uw beroep staat op de beroepenlijst
  • U voldoen aan de eisen met betrekking tot werkervaring en kwalificaties
  • Goede kennis van de Engelse taal
  • Ouder dan 18 jaar en jonger dan 45 jaar

Dit visum komt overeen met het hierboven genoemde visum. Het meest grote verschil is het feit dat u binnen deze categorie enkel gesponsord kunt worden door werkgevers gevestigd in Regionaal Australië. Daarnaast dient u binnen deze categorie geen formele beoordelingsprocedure te doorlopen welke leidt tot een positieve skills beoordeling door een Australische beoordelingsinstantie.

Tijdelijk gesponsord visum

Binnen deze visumcategorie worden uw visumcondities bepaald aan de hand van uw beroep.

Staat uw beroep op de Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL) dan komt u in aanmerking voor een visum met een geldigheidsperiode van vier jaar. Wanneer u tenminste drie jaren voor de werkgever in Australische hebt gewerkt kunt u zich kwalificeren voor een permanent visum binnen de employer sponsored categorie.

Bent u werkzaam in een functie op de Short-Term Skilled Occupations List (STSOL) dan kunt u zich kwalificeren voor een tijdelijk visum met een geldigheidsperiode van twee jaar. Wanneer u twee jaren voor de werkgever hebt gewerkt kunt zich slechts eenmalig kwalificeren voor een verlenging van dit visum. Met een beroep op de STSOL kunt u zich via deze categorie niet kwalificeren voor een permanente verblijfsstatus.

Naast bovenstaande eisen dient u tevens een goede kennis van de Engelse taal te hebben.

Stap 1: Persoonlijke gegevens hoofdaanvrager

 

 

 

Mobiel

Huistelefoon

Werktelefoon

Stap 2: Opleiding & Werkervaring

Vul hier alle diploma's in. Meerdere diploma's kunnen mogelijk hogere puntenscore geven.

Noem alle opleidingen en cursussen van 1 jaar of langer, na het voortgezet onderwijs.

Opleiding 1

Opleiding 2

Opleiding verbergen

Opleiding 3

Opleiding verbergen

Opleiding 4

Opleiding verbergen

 

Werkervaring

Geef een overzicht van uw arbeidsverleden, start met uw huidige baan.

Werkervaring 2

Werkervaring verbergen

Werkervaring 3

Werkervaring verbergen

Werkervaring 4

Werkervaring verbergen

 

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Stap 3: Aanvullende gegevens

Engelse taalvaardigheid

Schrijven

Lezen

Spreken

Luisteren

 

Gewerkt
Gestudeerd
Gereisd

 

 

 

 

Stap 4: Gegevens Partner

 

 

Mobiel

Huistelefoon

Werktelefoon

Noem alle opleidingen en cursussen van 1 jaar of langer, na het voortgezet onderwijs.

Opleiding 1

Opleiding 2

Opleiding verbergen

Opleiding 3

Opleiding verbergen

Opleiding 4

Opleiding verbergen

 

Werkervaring

Geef een overzicht van uw arbeidsverleden, start met uw huidige baan.

Werkervaring 2

Werkervaring verbergen

Werkervaring 3

Werkervaring verbergen

Werkervaring 4

Werkervaring verbergen

Engelse taalvaardigheid

 

Engelse taalvaardigheid

Schrijven

Lezen

Spreken

Luisteren

Intentie

Gewerkt
Gestudeerd
Gereisd

Stap 5: Kinderen

Kind 1

Kind 2

Kind verbergen

Kind 3

Kind verbergen

Kind 4

Kind verbergen

Stap 6: Afronding