Family Class

De Family Class is speciaal ingericht voor mensen met directe familieleden in Australië. De familieleden die binnen deze categorie tot ‘directe’ familieleden worden gerekend zijn echter beperkt. Binnen de family class zijn de visa onderverdeeld in drie visa subclassess:

Partner visa

Bent u getrouwd of hebt u een relatie met een Australische burger of permanent resident dan kunt u zich wellicht kwalificeren voor een visum binnen de partnercategorie van Australië. Deze categorie kent twee stromen. Het verloop van uw relatie bepaald voor welk visum u zich zou kunnen kwalificeren.

Bent u getrouwd of hebt u tenminste twaalf maanden samengewoond?

Indien u dit kunt aantonen dan komt u wellicht in aanmerking voor het ‘reguliere’ partnervisum. In de meeste gevallen betreft dit een visum dat in de eerste instantie twee jaren geldig is. Wanneer u na twee jaar nog altijd samen bent, kunt u zich kwalificeren voor een permanent visum. Bent u reeds drie jaren samen (Lees: Samenwonend of gehuwd) dan komt u direct in aanmerking voor een permanent visum, dit geldt tevens voor mensen die samen een kind(eren) hebben en voor tenminste twee jaren bewijs kunnen aanleveren.

Kunt u niet aan bovenstaande eisen voldoen, maar heeft u wel de intentie of overweegt u het huwelijk aan te gaan? Dan zijn er wellicht mogelijkheden binnen onderstaande categorie:

Bent u verloofd of overweegt u een verloving?

Deze visumcategorie is ingericht voor mensen die niet aan bovenstaande eisen kunnen voldoen, maar wel de intentie hebben om definitief samen te leven. U kunt in de eerste instantie beschikken over een visum voor negen maanden. Binnen deze periode dient u het huwelijk officieel te voltrekken. Vervolgens kunt u een aanvraag doorlopen waarbij u een visum voor twee jaren verkrijgt. Na deze twee jaren kunt u de procedure voor het permanente visum doorlopen.

Parent visa

Woont uw kind, of wonen (tenminste de helft van) uw kinderen in Australië? Dan kunt u gesponsord worden voor een ‘parent visum’. Tenminste één van uw kinderen dient financieel garant te staan voor u als ouder met als doel dat zij geen beroep hoeven te doen op sociale voorzieningen van de Australische overheid.

Jaarlijks zijn er een beperkt aantal visa beschikbaar binnen deze categorie. De wachttijden voor dit visum zijn dan ook erg lang en kunnen oplopen tot dertig jaar. Vanwege deze wachttijden is er een extra visum binnen de parent categorie ingevoerd.

Het ‘contributory parent visa’ geeft u de mogelijkheid om een extra fee te voldoen. Door middel van deze betaling doorloopt u het proces aanzienlijk sneller dan in het reguliere proces.

Dependent child visa

Bent u Australisch burger of permanent resident? Dan kunt u uw kinderen (inclusief stiefkinderen en geadopteerde kinderen) sponsoren voor een visum. Uw kind mag niet ouder zijn dan 24 jaar. Indien uw kind ouders is dan 18 jaar dient hij/zij schoolgaand en/of financieel afhankelijk te zijn.