Skilled Workers

De Skilled Workers visa Australië behoren tot een categorie welke is ingericht voor mensen in loondienst en (kleine) zelfstandig ondernemers die een beroep uitoefenen dat vermeld staat op de beroepenlijst van Australië. Deze visumcategorie is onderverdeeld in verschillende visa met ieder eigen eisen en condities.

Een beroep op de beroepenlijst is een van de basiseisen voor een skilled migrant visa. Staat uw beroep op deze lijst, dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor een permanent visum binnen de skilled workers categorie. Hiervoor dient u aan verschillende eisen te voldoen:

  • Beroep op de beroepenlijst (Medium and Long-term Strategic Skills List of  Short-term Skilled Occupation list)
  • Ouder dan 18 jaar en jonger dan 45 jaar
  • Goede kennis van de Engelse taal
  • U voldoet aan de eisen voor opleidingsniveau en werkervaring (verschilt per beroep)
  • U behaalt voldoende punten in de puntentelling

Skilled Independent visum

Staat uw beroep op de ‘Medium and Long-term Strategic Skills List’ en voldoet u aan de bovengenoemde eisen dan komt u wellicht in aanmerking voor het Skilled Independent visum. Dit visum geeft u recht op een permanent verblijf in Australië, zonder dat u gebonden bent aan een Australische staat of werkgever.

Skilled Nominated visum

Staat uw beroep op de ‘Medium and Long-term Stratetic Skills List’ maar behaalt u niet voldoende punten in de puntentelling, of staat uw beroep op de ‘Short-term Skilled Occupation List’ dan kunt u zich wellicht kwalificeren voor het Skilled Nominated visum. Binnen deze visumcategorie zijn er wellicht mogelijkheden voor u wanneer uw beroep wordt gesponsord door een Australische staat, of indien u wordt gesponsord door een familielid (welke aan de hiervoor geldende eisen voldoet).

Iedere Australische staat hanteert eigen beroepenlijsten met beroepen die zij sponsoren. Dit zijn beroepen waarin zij een tekort zien binnen de arbeidsmarkt van de staat en waarvoor niet voldoende aanbod is vanuit de Australische arbeidsmarkt. Voor iedere staat gelden verschillende eisen met betrekking tot nominatie voor een visumaanvraag.

Wilt u graag meer weten over uw visummogelijkheden voor Australië? Neemt u dan contact met ons op, of vul direct onze online visumcheck in voor een indicatie van uw visumkansen.