Family Class

Toekomstige emigranten die een partner of kinderen in Canada hebben wonen, kunnen door hen gesponsord worden om in aanmerking te kunnen komen voor een visum in de Family Class. De sponsor moet minimaal 18 jaar zijn, Canadees staatsburger of permanent resident en financieel garant staan voor 3 tot 10 jaar. In deze categorie worden er geen eisen gesteld aan uw beroep of uw kennis van de Engelse taal. Deelnemers in de Family Class visums worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

• Partner en afhankelijke kinderen
• Ouders of grootouders en geadopteerde kinderen en andere familieleden

Partner en afhankelijke kinderen

Toekomstige emigranten waarvan de partner Canadees staatsburger of een permanent resident van Canada is, kunnen door hun partner voor het visum worden gesponsord. Een van de voorwaarden voor het partnervisum is dat men getrouwd is, of dat er sprake is van een relatie waarbij men al minimaal 12 maanden samenwoont.

Kinderen tot 19 jaar kunnen, afhankelijk van hun burgerlijke status, gesponsord worden door hun ouders. Kinderen boven de 19 jaar kunnen in een beperkt aantal gevallen nog gesponsord worden. (Vanaf 24 oktober 2017 zal deze leeftijdsgrens gewijzigd worden van 19 naar 22 jaar oud.)

Afhankelijk van de situatie worden er naast de basiseisen ook financiële eisen aan de sponsor gesteld. De sponsor moet de toekomstige emigrant voorzien van de basisvoorzieningen zoals onderdak, kleding, voedsel en andere eerste levensbehoeften.

Alle gezinsleden die meegaan in de visumaanvraag moeten medisch gekeurd worden. Ook wordt er, door middel van een antecedentenonderzoek, gekeken of u een strafblad heeft.

Ouders of grootouders

Ouders of grootouders waarvan de kinderen of kleinkinderen Canadees staatsburger zijn of een Permanent Resident status van Canada bezitten, kunnen in aanmerking komen voor een sponsorvisum. De sponsor moet hiervoor voldoen aan de basiseisen en een bepaald minimuminkomen hebben.

Het sponsoren van een broer of zus, neef of nicht of een ander familielid is in de meeste gevallen niet mogelijk.

Ook voor dit visum moeten de aanvragers een medische keuring ondergaan en wordt er door middel van een antecedentenonderzoek gekeken of u een strafblad heeft.

Benieuwd of uw in aanmerking kunt komen voor een visum via de categorie Family Class, vult dan onze online visumcheck in.