Skilled Workers

De visa onder de Skilled Workers categorie zijn permanente aanvragen op basis van kennis en kwalificaties. Om in aanmerking te komen voor één van de visa, wordt er gekeken naar het Express Entry systeem. Door middel van dit systeem worden punten toegekend aan persoonlijke factoren, en zodoende worden de personen met de hoogste punten uitgenodigd voor een volledige visumaanvraag.

Er zijn vier verschillende visa binnen deze Skilled Workers categorie, met elk andere eisen.

Federal Skilled Worker Class

Het Federal Skilled Worker (FSW) visum kan worden aangevraagd op basis van werkervaring en diploma’s behaald. Om in aanmerking te komen, zal in eerste instantie moeten worden voldaan aan de minimale eis van 67 van 100 punten. Hiervoor wordt gekeken naar de volgende selectie factoren:

 1. Leeftijd
 2. Behaalde diploma’s en kwalificaties
 3. Werkervaring
 4. Kennis van de Engelse of Franse taal
 5. Werkaanbod van een Canadese werkgever
 6. Aanpassingsfactoren (o.a. taalkennis van partner, Canadese werkervaring of studie, familie in Canada)

Naast bovenstaande criteria moet er worden voldaan aan minimaal 1 jaar fulltime werkervaring in één van de specifieke beroepslevels in de NOC lijst (National Occupational Classification level O, A of B). Ook wordt er gekeken of uw eigen vermogen past bij uw gezinsgrootte vastgesteld door IRCC.

Zodra er aan bovenstaande eisen kan worden voldaan, kan er een profiel worden ingestuurd in de Express Entry pool als Federal Skilled Worker. Vervolgens zal het profiel opnieuw worden beoordeeld aan de hand van een andere puntentelling, het zogenaamde Comprehensive Ranking System (CRS). Op basis van de CRS score, worden regelmatige uitnodigingsrondes gehouden waarin alle kandidaten boven de minimale score van de desbetreffende ronde worden uitgenodigd.

Voor meer informatie over de Express Entry en de laatste minimale score, klik hier.

Federal Skilled Trade Class

Werknemers in vaktechnische beroepen zijn veelgevraagd in Canada, en hiervoor is een aparte visumcategorie opgesteld. Evenals de FSW class, kent deze categorie zijn eigen criteria:

 • Minimaal 2 jaar fulltime werkervaring in de afgelopen 5 jaar, in een beroep gespecificeerd als Skilled Trade
 • Werkaanbod van een Canadese werkgever, goedgekeurd door Employment and Social Development Canada (ESDC)
 • Kennis van de Engelse of Franse taal
 • Beroepscriteria, waaronder eventueel certificeringseisen voor gereguleerde beroepen

Zodra er aan bovenstaande eisen kan worden voldaan, kan er een profiel worden ingestuurd in de Express Entry pool als Federal Skilled Worker. Ook deze visa worden beoordeeld aan de hand van de CRS score.

Canadian Experience Class

Personen die 1 jaar fulltime werkervaring hebben opgedaan in Canada in de afgelopen 3 jaar kunnen in aanmerking komen voor een aanvraag in de Canadian Experience Class (CEC). De volgende eisen zijn hierop van toepassing:

 • Minimaal 1 jaar fulltime werkervaring in één van de specifieke beroepslevels in de NOC lijst (National Occupational Classification level O, A of B)
 • Kennis van de Engelse of Franse taal

Evenals de Federal Skilled Workers en de Federal Skilled Trade visa, wordt de Canadian Experience Class ook beoordeeld binnen het CRS punten systeem. Dus naast bovenstaande criteria, moet een CRS score behaald worden welke kans heeft op een uitnodiging.

Provincial Nominee Program

Hoewel bovenstaande drie visumcategorieën het meest worden gebruikt om permanent naar Canada te kunnen emigreren, zijn er ook nog provinciale programma’s. Vele provincies hebben aparte nominatie programma’s, zogeheten PNP’s. Met PNP programma’s kunnen provincies een meer directe rol spelen bij het selecteren van immigranten. Hiermee kan worden ingespeeld op de actuele markt van vraag en aanbod voor de specifieke provincie.

Hieruit volgt dat iedere provincie haar eigen criteria en visumcategorieën heeft. Enkele hiervan worden via het Express Entry systeem ingestuurd, terwijl andere aanvragen hier nog niet op aangepast zijn.

Als er al een definitieve keuze is gemaakt voor een provincie en/of er zijn geen mogelijkheden binnen het federale visumprogramma, dan kan een van de nominatieprogramma’s interessant zijn. Vooral met werkervaring of een diploma in een Canadese provincie, is er kans om in aanmerking te komen voor PNP.

 

Voor vragen of meer informatie over de Skilled Workers visa, neemt u contact met ons op.